02122749213

بيمارستان شهداء تجريش- ساختمان مركز تحقيقات سرطان پستان پروفسور إسماعيل اكبرى- طبقه چهارم منشى استاد

مقالات

سرطان های وابسته به هورمون استروژن
مقالات

سرطان های وابسته به هورمون استروژن

سرطان پستان محققان در مطالعه ای بر روی ۸۵۰۶ زن از درمان جایگزینی هورمون های ترکیبی (استروژن و پروژسترون) استفاده کردند و به طور متوسط

درد سینه
مقالات

علل درد سینه چیست؟

سینه ها به دلیل افزایش استروژن در دوران بلوغ تشکیل می شوند. در طول چرخه قاعدگی، هورمون های مختلفی باعث تغییراتی در بافت پستان می